Patch Pride Lupo

Geboren 19.Juni 2019

Vater Loretta Costa Retrivers Xiao

Mutter Zeuthens Lady Linda

HD B ED 0

HC/PRA/RD-neg prcd-Pra Clear b.p EIC clear b.p HNPK clear b.p Augen ohne Befund 22.07.2020